KÁZÁNÍ, 3. Neděle v postu – Oculi ,15.3.2020

– Doba epidemie viru covid 19 – celospolečenská karanténa

Biblický text pro kázání: 1. Královská 19:1-13a

Úvod

Sestry a bratři,

Čtený text následuje po velkém úspěchu, triumfu. Pan Bůh ukázal svojí moc, Eliáš byl rozhodným, udatným prorokem Hospodinovým. Baalovi proroci byli pobiti. Avšak pak přišel problém.

Hlavní část

Král Achab informuje o tom co se  stalo na Karmelu svou ženu Jezábel.

Postava krále Achaba je smutným příkladem špatného vládce. Choval se nejednou dětinsky(ad Příběh o Nábotově vinici v 1. Kr 21, 1 – 16).  Jezábel byla zlou, krutou ženou, pohankou rozšiřující kult boha Baala v Izraeli.

Po velké události na Karmelu, kdy Hospodin zjevuje svojí moc a ukazuje se jako ten jediný pravý Bůh pro lid, který dosud kulhal na obě strany, trochu s Hospodinem, trochu s Baalem, teď přichází pro Eliáše velké ohrožení. Jezábel vyhrožuje, slibuje, že Eliáše zabije. Ten už má všeho dost. Utíká do pouště a … rezignuje. Vem si můj život Bože. Nejsem lepší než mi otcové.

Když se dařilo, asi se cítil „úspěšným služebníkem, prorokem“. Nastala ale situace, která mu zřejmě i připomíná, že ten úspěch byl hlavně Boží dílo. A on se zase vrací do reality, není lepší jeho předkové.

Když člověk prosí člověka: vem mi život, přichází sebezničení. Když prosí Nejvyššího, Bůh posiluje a dává úkol. Úkol člověku pomáhá zbavit se  zaměření pouze na sebe, „zacyklenosti“ do svých starostí.

Eliáš prožívá jakoby vyhoření, „burnout“, Pán Bůh dává odpočinek a stravu. Pořádně si odpočiň, pojez, načerpej, pak uvidíš jiné perspektivy než dosud.

Sestry a bratři,

Poušť, krize, ticho – postní období je šancí. Karanténa koronaviru je šance, příležitost – reflektovat, udělat inventuru ve svém životě.

Během takové celospolečenské karantény pak může vytanout otázka: Ať se daří nebo nedaří, co zůstane? Emeritní Pastor Cieślar se kdysi moudře ptal: „Co zůstane? Kdyby nebylo akcí, aktivit, co zůstane? Kdyby nebylo Biblických hodin, různých křesťanských programů, toho všeho dobrého … Co zůstane?“ To je důležitá otázka: co zůstane? Zamilovanost do Božího Slova, čas na modlitbě, důvěra, hluboký vztah s Bohem? Nebo nervozita, bezradnost, nuda?

Zrovna v takové situaci jsme. Co nám zůstalo?

Zpátky k Eliáši. Ten je nyní v jeskyni. Zažije přírodní jevy s pořádným audiovizualnimi projevy – v tom však Pán Bůh není. Avšak poté promlouvá v tichu, v jemném vánku, přímo do nitra Eliáše, možná i skrze jeho svědomí.

Kolikrát zažijeme duchovní, osobní, profesní výšiny, ale pak příjde propad, krize, frustrace. Jakoby to patřilo k přirozenému běhu věcí. 

Žel náš hrdina, prorok Eliáš v krizi vidí tunelový efektem – vidí jen velký problém a … sebe. Jen já jsem horlil, jen já jsem zůstal, už nikdo není.  Zůstal jsem JÁ, jen JÁ. Hospodin mu ukazuje širší perspektivu. Je vás víc, nezoufej.

Boží pohled je hlubší, širší, než ten náš. Myslíme po Božím způsobu? V širších souvislostech? Celospolečensky? Nebo si žijeme jen svůj život zaměřený na sebe a na mé nejbližší okolí?  Je obsahem mých modliteb jen můj malý dvoreček mého „světa“, nebo mi záleží i na mém městě/vesnici, kraji, zemi ve které žiji, na mých sousedech?

Závěr

Bratři a sestry,

Dnešní neděle, neděle oculi nám může být připomenutím toho, na co/na koho se dívat. Soustřeďme se na Krista, ne na svou zbožnost, na své úspěchy, či neúspěchy. Mesiáš nás provede i krizemi, karanténami, a posílí nás k úkolu, který nám svěřil. Amen

Modlitba

Modleme se: 

Všemohoucí Bože, milosrdný nebeský Otče, děkujeme Ti za Tvé Slovo, za tvé hrdiny víry, za proroka Eliáše. Děkujeme, že ty nás také chceš provést vším, čím budeme muset projít. Prosíme o Tvůj pohled na náš život, na naší situaci. Prosíme, zbav nás zahleděnosti do sebe, a děj nám sílu jít a činit co je Tvá vůle, plnit úkol nám svěřený. Amen

ME

Druhý ročník LEGO PÁRTY<< >>KÁZÁNÍ, 4. Postní neděle, „Laetare“, 22.3.2020

About the author : MISAP

You must be logged in to post a comment.