Děti

Děti v našem sboru jsou velice důležitou skupinou. Přinášejí nám radost a jsou naší budoucností. Děti se scházejí na těchto aktivitách:

Nedělní škola – neděle 9:00 v komunitním centru, písničky, vyprávění, dílny, hry.

Vánoční a velikonoční dílny – speciální sváteční programy taktéž pro děti ze středisek Slezské diakonie.
Sborová dovolená s dětmi je programově na děti orientovanou aktivitou, kdy s rodinami vyjedeme na pár dnů mimo město a užíváme si společného času s dětmi.

Vedoucí práce s dětmi je Rut Przeczek ve spolupráci s dalšími asi 8 spolupracovníky.