Žňové bohoslužby

Zamyšlení

V neděli 1.10.2017 jsme v našem společenství měli žňové- děkovné bohoslužby. Máme opravdu být za co našemu Stvořiteli vděční. Například za to, že žijeme v luxusu a blahobytu a někdy možná i vyhazujeme jídlo. Žijeme v době kdy se  máme opravdu dobře, můžeme si dovolit skoro vše. Všechno takřka nakupujeme v super a hypermarketech, ale mnozí z nás už ani neví co vše se musí stát než se dostane takový chléb na stůl. Nejsme si vědomí toho, že je třeba  pohnojit a poorat půdu, prokypřit, zasít semena pšenice nebo žita a pak je nechat růst. Pán Bůh nám dává slunce i déšť a zrno pak roste a přináší mnohonásobný užitek, který se nyní sbírá kombajny, ale kdysi se kosilo kosou, sušilo, převracelo, mlátilo, čistilo. A když to bylo hotovo, vezlo se to k mlynáři pomlít a nakonec se mohlo doma upéct chutný chléb. Dnes to za nás udělají kombajny, pekaři a obchodníci. Kdysi za tím bylo hodně práce, potu a námahy, ale lidé si toho určitě víc vážili.  V mnoha rodinách taky byla chudoba, hlad, válka, období přídělových lístků a spoléhalo se častokrát co se urodí na poli.  A z toho se ještě mnohokrát musel odvádět podíl státu. Mnohé věci si ani neumíme představit. I v letošním roce můžeme být našemu  Pánu vděčni za všechnu úrodu, kterou jsme mohli sebrat z naších polí a sadů.  I za to , že nebyly povodně ani velká sucha. Dobrý Otec nás v Bibli ujišťuje v II Korintským , že má moc zahrnout nás všemi dary své milosti, aby jsme měli dostatek všeho co potřebujeme a ještě nám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: „..rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten , který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží  plody vaší spravedlnosti.“

David Kiedroň

a2a_config.color_main = „D7E5ED“;a2a_config.color_border = „AECADB“;a2a_config.color_link_text = „333333“;a2a_config.color_link_text_hover = „333333“;

>>Impuls week

About the author : sceavk

You must be logged in to post a comment.