Příměstský tábor na Lodičkách!

Karvinské děti nemusely vůbec jezdit až tak daleko, aby mohly první školní den na dotaz paní učitelky prohlásit: „O prázdninách jsem byl pod egyptským sluncem!“

V tomto duchu se totiž nesl druhý ročník příměstského tábora v areálu Loděnic organizovaný členy našeho sboru, především tedy vedoucími nedělní besídky.

Zájem o tábor byl obrovský, naplnila se celá kapacita a to téměř 40 dětí, které se hned první den rozdělily do 5 kmenů Josefových bratrů ze Starého zákona. Izraelské rody společně zažívaly útrapy spojené s otroctvím v Egyptě, ale následně i radost z vysvobození a cestu do Zaslíbené země. I přesto že Bůh kmeny nasycoval manou, byla před nimi stále dlouhá doba putování, a proto začaly reptat. Izraelci si postavili zlaté tele a začali uctívat cizí bohy. Až desatero, se kterým za nimi přišel Mojžíš, je postavilo do latě. Hospodin na ně nezanevřel a postaral se, i když procházeli mezi hady nebo se měli postavit obru Ogovi. Nakonec radostně s Jozuem v čele porazili Jericho a došli do Zaslíbené země.

Věříme, že si děti kromě odměn ze soutěží a svých výrobků z workshopů odnesly i spoustu zážitků a poznání, že se o ně Pán Bůh postará v každé situaci.

Více fotek po kliknutí zde. Přístupy : pondeli – 05082019 , utery – 06082019 , streda – 07082019

67. narozeniny sboru<< >>Rekonstrukce v plném proudu

About the author : Michaela P.