Anna Bystrzycka o odkazu Janusza Korczaka

Dne 2.6. nás svou návštěvou potěšila seniorátní farářka Anna Bystrzycka. Povzbudila nás nejen svým kázáním, ale také životním příběhem polského pediatra Janusze Korczaka, kterým se důkladně zabývá. „Můj život byl těžký, ale zajímavý. Právě o takový jsem v mládí prosil Boha.“ – Janusz Korczak Janusz Korczak, původem Žid, se narodil a působil po celý svůj […]