KÁZÁNÍ, 4. Postní neděle, „Laetare“, 22.3.2020

Izajáš 54, 7-10 7 „Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. 8 V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel.“ 9 „Je to pro mě jako za dnů Noeho, kdy jsem se přísahou zavázal, […]

KÁZÁNÍ, 3. Neděle v postu – Oculi ,15.3.2020

– Doba epidemie viru covid 19 – celospolečenská karanténa Biblický text pro kázání: 1. Královská 19:1-13a Úvod Sestry a bratři, Čtený text následuje po velkém úspěchu, triumfu. Pan Bůh ukázal svojí moc, Eliáš byl rozhodným, udatným prorokem Hospodinovým. Baalovi proroci byli pobiti. Avšak pak přišel problém. Hlavní část Král Achab informuje o tom co se  […]

Druhý ročník LEGO PÁRTY

Dne 12.10. se již druhým rokem prostory našeho velkého sálu sloužící k pravidelnému duchovnímu budování, proměnily na místo, kde se budovalo fyzicky! A to z dětmi oblíbených lego kostek. To, že tuto aktivitu mají děti opravdu rády se potvrdilo i na počtu zúčastněných. Celkem 38 dětí ve věku od 7 do 12 let si během […]

Země pro všechny

To bylo naším mottem během již tradičního rodinného tábora v Hati. Přemýšleli jsme o stvoření jako o Božím daru, ke kterému bychom měli přistupovat s velkou pokorou a zodpovědností. Mluvili jsme o člověku, který na Zemi zanechává nejrůznější stopy tím, co dělá, ale také tím s kým mluví, komu nebo čemu věnuje svou pozornost a […]

Rekonstrukce v plném proudu

V pondělí 19.8.2019 byla zahájena renovace fasády budovy našeho sboru. Obnáší nejprve lokální vyspravení odpadávajících částí omítky, a poté následuje penetrace a nátěr. Začalo se přední stranou a částí boční stěny. Celým procesem se zabývá firma pana Šilona. Náklady na tuto „reformaci“ 🙂 se pohybují kolem 500 tisíc. Jsme moc vděčni za dotace z města, […]

Příměstský tábor na Lodičkách!

Karvinské děti nemusely vůbec jezdit až tak daleko, aby mohly první školní den na dotaz paní učitelky prohlásit: „O prázdninách jsem byl pod egyptským sluncem!“ V tomto duchu se totiž nesl druhý ročník příměstského tábora v areálu Loděnic organizovaný členy našeho sboru, především tedy vedoucími nedělní besídky. Zájem o tábor byl obrovský, naplnila se celá […]

67. narozeniny sboru

30. června 2019 jsme na slavnostní bohoslužbě oslavili 67 let od vzniku našeho farního sboru a 27 let od zrekonstruování přístavby bohoslužebního sálu … a jak už to na oslavách bývá, bez hostů se to neobešlo :)) Prvním hostem byl ostravský pastor Vilém Szlauer, který nám prozradil, že je mu náš karvinský sbor v mnohém […]

Anna Bystrzycka o odkazu Janusza Korczaka

Dne 2.6. nás svou návštěvou potěšila seniorátní farářka Anna Bystrzycka. Povzbudila nás nejen svým kázáním, ale také životním příběhem polského pediatra Janusze Korczaka, kterým se důkladně zabývá. „Můj život byl těžký, ale zajímavý. Právě o takový jsem v mládí prosil Boha.“ – Janusz Korczak Janusz Korczak, původem Žid, se narodil a působil po celý svůj […]